โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 91 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา อินทโชติ (พลอย)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 9
อีเมล์ : ploy--nittaya@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติรัตน์(สมหมาย) โมราสุข (มะปราง)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 1
อีเมล์ : prang@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พันเลิศ ภูกันแก้ว (นิค)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
อีเมล์ : panlert.33@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุลีพร แสนแดง (แอน)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 7
อีเมล์ : Grubydoo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ใหม่ แรมชื่น (แหวว)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
อีเมล์ : nanthicharaemchuen@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นส.ชนิดา ดวงรัตน์ (ทราย)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 7
อีเมล์ : www.traysanwin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ญาณิศา เขมศิริชัย (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 6
อีเมล์ : saifon.tuktuk@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ มาชัยภูมิ (ตั้น)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 6
อีเมล์ : hi9tan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจำรอง เกล็ดจีน (กุ้ง)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 3
อีเมล์ : kun5g2012@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนันต์ พิลึก (ตังค์)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 1
อีเมล์ : Legalhome2522@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรรณภาพร ดาหา (แอน)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 4
อีเมล์ : ann.aloha.ha@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมัด มันตระสูตร์ (มัด)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 1
อีเมล์ : samat.2522@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม