โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 91 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา อินทโชติ (พลอย)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 9
ที่อยู่ : 890/175 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์มือถือ : 095-4535169
อีเมล์ : ploy--nittaya@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฐิติรัตน์(สมหมาย) โมราสุข (มะปราง)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 11/5 หมู่5 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์มือถือ : 096-4632826
อีเมล์ : prang@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พันเลิศ ภูกันแก้ว (นิค)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 22 ม.12 ต.วังชะพลู อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0806883264
อีเมล์ : panlert.33@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุลีพร แสนแดง (แอน)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 7
ที่อยู่ : 10 ม. 16. ต. วังชะพลู อ. ขาณุฯ จ. กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0810463711
อีเมล์ : Grubydoo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ใหม่ แรมชื่น (แหวว)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 321ม.1ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
เบอร์มือถือ : 0954039608
อีเมล์ : nanthicharaemchuen@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นส.ชนิดา ดวงรัตน์ (ทราย)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 7
ที่อยู่ : 55/5 ซอยรัชดา 17 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์มือถือ : 0877900773
อีเมล์ : www.traysanwin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ญาณิศา เขมศิริชัย (ตุ๊กตา)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 64/44 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เบอร์มือถือ : 0834933661
อีเมล์ : saifon.tuktuk@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ มาชัยภูมิ (ตั้น)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 171/99 ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
เบอร์มือถือ : 089-7048244
อีเมล์ : hi9tan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจำรอง เกล็ดจีน (กุ้ง)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 249/1หมู่18 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
เบอร์มือถือ : 086-7783500
อีเมล์ : kun5g2012@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อนันต์ พิลึก (ตังค์)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 159 หมู่ 8 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
เบอร์มือถือ : 089-6943703
อีเมล์ : Legalhome2522@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วรรณภาพร ดาหา (แอน)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 15/20หมู่1ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร74110
เบอร์มือถือ : 086-7570684
อีเมล์ : ann.aloha.ha@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมัด มันตระสูตร์ (มัด)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 30หมู่4 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เบอร์มือถือ : 0844349983
อีเมล์ : samat.2522@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม