โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
เลขที่1/1 หมู่ที่ 6 บ้านไร่ดอนแตง  ตำบลวังชะพลู  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 055704044
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงจะจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ (อ่าน 140) 05 ก.ย. 59
กำหนดจัดงานวันภาษาไทย วันที่ 29 กค 59 (อ่าน 164) 26 ก.ค. 59
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนระดับชั้นป.5และป.6ภายในวันที่ 27 กค 59 (อ่าน 154) 26 ก.ค. 59
สภ ขาณุวรลักษบุรีจะมาอบรมจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงในวันที่ 25 ก.ค.59 (อ่าน 170) 22 ก.ค. 59
กำหนดการแห่เทียนพรรษาของโรงเรียน (อ่าน 182) 12 ก.ค. 59